top of page

2020

Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašas 2020 m.

Auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų 2020 m.

Reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros ataskaita 2020 m.

2019

Dėl UAB "Intergates" šilumos gamybos (produkto) bazinės kainos (kainos dedamųjų) tretiesiems galiojimo metams 2019 m. rugpjūčio 28 d.

UAB "Intergates" ūkio subjekto duomenų suvestinė perskaičiuotai šilumos kainai (kainos dedamosioms) nustatyti 2019 m. gegužės 02 d.

Dėl UAB "Autoidėja" šilumos gamybos (produkto) bazinės kainos (kainos dedamųjų) tretiesiems galiojimo metams 2019 m. rugpjūčio 28 d.

2018

UAB "Intergates" finansinė ataskaita už 2018 m. su nepriklausomo auditoriaus išvada

UAB "Intergates" finansinė ataskaita už 2018 m. su aiškinamuoju raštu

UAB "Intergates" pagamintas šilumos kiekis 2018 m. gegužės 01 d - birželio 01 d. laikotarpiu

UAB "Intergates" dėl ūkio subjekto vadovo raštiško patvirtinimo 2018 m. birželio 21 d.

UAB "Autoidėja" finansinė ataskaita už 2018 m. su aiškinamuoju raštu

UAB "Autoidėja" pagamintas šilumos kiekis 2018 m. gegužės 01 d - birželio 01 d. laikotarpiu

2017

UAB "Intergates" finansinė ataskaita už 2017 m. su nepriklausomo auditoriaus išvada

Darbo užmokesčio ataskaita 2020 m.

2021

Darbo užmokesčio ataskaita 2021 m.

VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

BIODUJOS - ELEKTRA - ŠILUMA

bottom of page